Torget logga Gamla sargade shoppingsajten Torget återuppstår nu i en modern “portal-sök”-version. Efter att ha varit e-handelsportal och sedan personlig startsida görs nu ett försök att ta upp kampen med Eniro vad gäller lokalt sök.

Nya Torget.se är en sammanslagning av tre välbesökta svenska webbplatser, torget.se, lokaldelen.se och foretagsfakta.se. Sök på allt i ett och samma sökfält (företag, privatpersoner, produkter och kartor).

Torget screenshot

Leave a Reply